| english Deutsch | english English | english Francais

Biblijne Figury

Tajemnica plastyczności Figury tkwi w jej specjalnej konstrukcji, która składa się z rodzaju sznuro-drutu. Głowę wykonuje się ze specjalnego tworzywa, nadając jej indywidualny kształt. Dzięki temu, Figura ustawiona w różnych pozycjach, może wyrażać różnorodne emocje.

Każda Figura jest rękodziełem, które powstaje w trakcie kilkugodzinnego kursu pod okiem certyfikowanych przez niemieckie Stowarzyszenie Pracy z Biblijnymi Figurami instruktorów.

Niemieckie Stowarzyszenie Pracy z Biblijnymi Figurami (Arbeitsgemeinschaft Biblische Figuren e.V.) opracowało szczegółowy instruktaż tworzenia zarówno trzech rodzajów biblijnych figur (30-; 50-; 70-centymetrowych), jak i różnych rodzajów zwierząt występujących w Biblii. Osoby prowadzące kursy są certyfikowanymi instruktorami, którzy czuwają nad tym, aby proces tworzenia figur odpowiadał standardom wyznaczonym przez Stowarzyszenie Pracy nad Biblijnymi Figurami. Dzięki temu figury cechują się wysoką jakością – z pewnością będą służyć ich posiadaczom przez długie lata.

Zarówno szczegółowo opracowany proces tworzenia figur, jak i specjalnie dobrane materiały są gwarantem wysokiej jakości. Szczególnie należy wymienić tutaj dywetynę (fr. duvetine), bardzo wytrzymałą tkaninę, z której szyje się tzw. skórę, a następnie ubiera w nią figurę. Ciało figury nie jest obklejone tkaniną, tylko obszyte. Wyjątek stanowi sposób wykonania głowy, na którą nakleja się kawałek dywetyny. Piękno figur podkreślają ich włosy. Istnieje różnorodność pośród długości, kolorów i rodzaju włosia, dzięki czemu do charakteru każdej figury można dopasować odpowiednią perukę. Podczas trwania kursów nie poprzestaje się na przekazaniu sposobu wykonania figur. Uczestnicy mają okazję nauczyć się elementarnego sposobu posługiwania się figurami w odniesieniu do konkretnych historii biblijnych. Właściwym celem całego procesu tworzenia figur i pracy nad nimi jest wskazanie na wyjątkowy rodzaj więzi pomiędzy nimi a tekstami biblijnymi.